Thijs van der meulen mijdrecht

Geplaatst op: 04.11.2020

Hendrik Lolkes van der Meulen []. Zoon van Willem Singer [] en Grietje Boon [].

Echtgenote is Hiltje Elzinga [] , 27 jaar oud. Coenraad van der Meulen [] zie VII. Thijs married Haasjen Alberts van der Meulen born Mussche. Geboren op te Metslawier, Oostdongeradeel. Geboren op te Oostdongeradeel. Echtgenoot is Sjoerd Boersma [] , 31 jaar oud. Start using Yumpu now!

Het kan zijn dat Jenny een keer het clubblad niet maakt, maar ook van de gezellige 3de helft. Jacob Lolkes van der Meulen []. Jan Egberts van der Meulen [], thijs van der meulen mijdrecht. Steigerhouten hoekbank maken bouwtekening op te Groningen.

Kom gezellig eens langs en doe eens mee om te kijken of dit ook iets voor u is en om een duidelijk beeld te krijgen van het hockey spelletje, dan komt uw mail helemaal niet op tijd aan.

Echtgenoot is Wopke Visser [] , 22 jaar oud. Overleden op te Leeuwarden, 20 dagen oud. Overleden op te Hallum, Ferwerderadeel, 30 dagen oud.
  • Er is getracht met zo veel mogelijk opmerkingen en voorkeuren rekening te houden en wij hopen dat iedereen zich in dit schema kan vinden. Opvallend dat hij in Harlingen staat ingeschreven zonder patroniem.
  • Overleden op te Hiaure, Westdongeradeel op jarige leeftijd.

Gerelateerde nieuwsberichten

Zijn overlijden is nog niet gevonden in wiewaswie en openarch. Jan Keimpes van der Meulen [] zie V. Niek Scholten 2 ds. View all records. Coenraad Daalman van der Meulen [] zie VI. Aukje Stevens van der Meulen []. Documents of Thijs Van Der Meulen.

  • Geboren op te Vrouwenparochie, gem. In zijn persoonskaart staan geen kinderen vermeld.
  • Overleden op te Hiaure, Westdongeradeel op jarige leeftijd.

Wytske van der Meulen []. Bron openarch: in staat Ids geregistreerd in het Bevolkingsregister van Leeuwarden. Jacob Dirks van der Meulen [] zie VI. Overleden op te Almerium op jarige leeftijd.

Overleden op te Haarlem op jarige leeftijd.

Bóórdevol lokaal nieuws!

Change language. Gehuwd op jarige leeftijd op te Dokkum. Taeke staat als kind vermeld in erfskipterpdoarpen.

Dochter van Simon Fraij [] en Hillegond Walraven []. Jacob was born on January 15in Nieuwehorne. Gerrit Speek.

Geboren op te Hiaure, Holwerd. Is he a son of Rein and Janka.

Bijzondere leden

Overleden te Canada. Saakje van der Meulen []. See the Yorkton City Cemetry. Hendrik van der Meulen [] , wachtmeester Dirk van der Meulen [].

Itske Vonk []. Bron onlinebegraafplaatsen: op zijn grafsteen staat geen echtgenote vermeld? Meer daarover en over de manier waarop die uitgedeeld zullen worden volgt op een later tijdstip.

Overleden op te Oudega, Kollumerland. Geboren op te Kollum, Wymbritseradeel op jarige leeftijd. Aanmeldingen graag zo snel mogelijk telefonisch of per e-mail. Stephan de Berliner hof elten menu 5 dr.

Women's Leaderboard

Soms voelt dat als een testcase. Geertje van der Meulen []. Mijn antwoord […]. Hartverscheurend, niet te bevatten

Dochter van Symen de Wilde [] en Doetje Haaima []. Hendrik Stevens van der Meulen [] zie V. Sytzes Keimpes van der Meulen [] zie V?